Финансиране по проект BG16RFOP002-2.073-26707 от ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Thursday, April, 15, 2021

На 15.04.2021 г. „МОБАЙЛ АФЕЪРС“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.073-26707 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът стартира на 15.04.2021 г.  и е със срок на изпълнение три месеца. Обща му стойност възлиза на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

More articles

Go mobile now and enhance your business

More

Dynamics Mobile Merchandise is on AppSource

Following Dynamics Mobile Van-Sales, our Merchandise app is now listed on AppSource as well. AppSource...

More

Dynamics Mobile Van-Sales is on AppSource

Our renovated mobile app for delivery and distribution Dynamics Mobile Van-Sales is now published on...

More